תמונות:חיפה
פייסבוק טוויטר


“לא בז“ן לחטוף סרטן“- תושבי חיפה ונציגי ארגוני סביבה הפגינו נגד התוכנית להרחבת בתי זיקוק לנפט
"לא בז"ן לחטוף סרטן"- תושבי חיפה ונציגי ארגוני סביבה הפגינו נגד התוכנית להרחבת בתי זיקוק לנפט
(אתר רשמי)