תמונות:קשת
פייסבוק טוויטר


בניין קשת
בניין קשת
(ראובן קסטרו)