תגיות ראשי > בנק ישראל

בנק ישראל

הבנק המרכזי של ישראל. בראשו עומד הנגיד (כיום: סטנלי פישר). מטרתו היא פיקוח על המערכת הבנקאית והסדרת שערי מטבע חוץ. הבנק אחראי על קביעת הריבית במשק כדי לייצב את מחירי הסחורות והשירותים, וכן על הנפקת שטרות ומטבעות. משרדיו נמצאים בקרית הממשלה בירושלים. הבנק הוקם ב-1954 ולצידו פועלת מועצה מייעצת. במסגרת הפיקוח על הבנקים אחראי הבנק לשמירה על נורמות מקצועיות כדי להגן על פקדונותיו של הציבור.

בנק ישראל

- 842 כתבות משוייכות לתגית זו

ארכיון הכתבות על בנק ישראל

7     6     5     4     3     2     1


 

תגובות בנושא בנק ישראל
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.