תמונות:משטרת ישראל
פייסבוק טוויטר


משטרת ישראל בשיתוף עם גופי רישוי ואכיפה פשטו על בתי עסק הפועלים ללא רישיון
משטרת ישראל בשיתוף עם גופי רישוי ואכיפה פשטו על בתי עסק הפועלים ללא רישיון
(אתר רשמי)