פייסבוק טוויטר


הפגת מתיחות
החלו השיחות בין המשלחות הדיפלומטיות של קוריאה 
הצפ' והדר' לקראת אולימפיאדת החורף
הפגת מתיחות החלו השיחות בין המשלחות הדיפלומטיות של קוריאה הצפ' והדר' לקראת אולימפיאדת החורף
(רויטרס)