תמונות:סין
פייסבוק טוויטר


תיעוד מרהיב מסין
מגדל מתח בעיר ווהאן פוצץ באופן מבוקר
כחלק משדרוג מערך בטיחות החשמל במחוז
תיעוד מרהיב מסין מגדל מתח בעיר ווהאן פוצץ באופן מבוקר כחלק משדרוג מערך בטיחות החשמל במחוז
(רויטרס)