תמונות:נפתלי בנט
פייסבוק טוויטר


שר החינוך הציג את נתוני בחינות המיצ“ב ובמרכזם עלייה בציוני המתמטיקה בכיתות ה' ובמדעים בכיתות ח'
שר החינוך הציג את נתוני בחינות המיצ"ב ובמרכזם עלייה בציוני המתמטיקה בכיתות ה' ובמדעים בכיתות ח'
(מאצ'י הוף)