פייסבוק טוויטר


דריימונד גרין שחקן גולדן סטייט ווריירס
דריימונד גרין שחקן גולדן סטייט ווריירס
(GettyImages)