תמונות:משה כחלון
פייסבוק טוויטר


15,000 דירות חדשות באזורי ביקוש: כחלון הכריז על הרחבת תכנית “מחיר למשתכן“
15,000 דירות חדשות באזורי ביקוש: כחלון הכריז על הרחבת תכנית "מחיר למשתכן"
(אבי כהן)