תגיות ראשי > מבקר המדינה

מבקר המדינה

שופט בכיר בדימוס העומד בראש משרד מבקר המדינה. המבקר הנוכחי הוא יוסף שפירא. תפקידו לפקח על התנהלות הממשלה והרשות המבצעת, כולל הרשויות המקומיות ומוסדות אחרים שהמדינה מתקצבת, להצביע על ליקויים ותקלות ולהמליץ על תיקונים ושינויים. אחראי בפני הכנסת והוועדה לביקורת המדינה. משמש גם כנציב תלונות הציבור. מעמדו עוגן בחוק יסוד ב-1988. המבקר נבחר בהצבעה חשאית ע"י הכנסת לתקופה של שבע שנים. המשרד מטפל בתלונות שהגיעו אליו מאזרחים ועובדי מדינה ומפרסם מספר דו"חות בשנה, כשהמרכזיים בהם עוסק בהתנהלות הממשלה והרשויות המקומיות. המלצותיו אינן מחייבות מבחינה משפטית. מאז קום המדינה מילאו את התפקיד שמונה אנשים. הכנסת רשאית להדיח את המבקר ברוב מיוחד של 70 ח"כים, אך לא עשתה זאת מעולם.

מבקר המדינה

- 839 כתבות משוייכות לתגית זו

ארכיון הכתבות על מבקר המדינה

7     6     5     4     3     2     1


 

תגובות בנושא מבקר המדינה
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.