תגיות ראשי > חוק ההסדרים

חוק ההסדרים

חוק שנכנס לשימוש ב- 1985 ומתפקד בצמידות לחוק תקציב המדינה, שההצבעה עליו נערכת מדי שנה ב-31 במארס. הוא חוק ייחודי במהותו כאשר היוזם הוא משרד האוצר, ולא הממשלה, והוא דן בנושאים רבים. הכנת הצעת חוק ההסדרים בממשלה מתבצעת בהליך מקוצר לעומת הליכי החקיקה הרגילים. מקורו בתוכנית האוצר לייצוב המשק מ-1985 ורבים רואים בו הליך שנועד לעקוף הליכי חקיקה מסודרים ולאפשר "מחטפים קואליציוניים" מחד, ודרך לעקוף את החלטות הכנסת מאידך. חוק ההסדרים התפרסם גם בגלל דיונים ארוכים במליאת הכנסת לקראת ההצבעה בקריאה שנייה ושלישית, כאשר האופוזיציה מנסה באופן קבוע "למשוך זמן" ולסכל את אישורו.

חוק ההסדרים

- 114 כתבות משוייכות לתגית זו

ארכיון הכתבות על חוק ההסדרים

6     5     4     3     2     1


 

תגובות בנושא חוק ההסדרים
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.