תגיות ראשי > הקרן החדשה לישראל

הקרן החדשה לישראל

קרן פילנתרופית אמריקאית, התומכת בארגונים חברתיים בישראל. נוסדה: 1979. מרכזה בוושינגטון. נשיאה: נעמי חזן. נוסדה בקליפורניה והסניף הישראלי שלה נרשם בירושלים ב-1980. תמכה בשנות ה-80 באגודה לזכויות האזרח והקימה את "שתי"ל", שירות ייעוץ ותמיכה לארגונים. מממנת פעילויות רבות בתחום זכויות האזרח, סיוע לעובדים זרים, שיתוף פעולה יהודי-ערבי, איכות הסביבה, ארגוני נשים וכו'. הואשמה בשיתוף פעולה עם אויבי ישראל ע"י תנועת "אם תרצו" על רקע דו"ח גולדסטון לבדיקת מבצע "עופרת יצוקה".

הקרן החדשה לישראל

- 49 כתבות משוייכות לתגית זו

ארכיון הכתבות על הקרן החדשה לישראל

3     2     1


 

תגובות בנושא הקרן החדשה לישראל
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.