תגיות ראשי > בית המשפט העליון

בית המשפט העליון

הערכאה המשפטית העליונה במדינת ישראל. נוסד: 1948. מקום מושבו בירושלים ומכהנים בו 15 שופטים, בכירי המקצוע בישראל, בעלי ניסיון רב בשפיטה או שנות שירות רבות בפרקליטות המדינה, במינוי קבע עד גיל 70, ובראשו עומד נשיא בית המשפט (כיום: דורית בייניש). תפקידיו העיקריים: 1. בג"ץ – בית דין לערעורים על החלטת רשויות המדינה,וכל עניין אחר אשר השופטים מוצאים לנכון לדון בו. 2. לשמש ערכאה אחרונה בערעורים על פסקיי דין בבתי דין מחוזיים. 3.פסיקת דיון חוזר במשפט פלילי אם הובאו ראיות חדשות. נהנה מיוקרה רבה במשך שנים, אבל מעמדו נשחק כתוצאה במחלוקת ציבורית בעיקר מאז אימץ את גישת "האקטביזם השיפוטי" של הנשיא אהרן ברק (1995-2006). מרבית הטענות נגדו באות מאנשי הימין אולם גם מחברי כנסת הסבורים שסמכויותיו רבות מדי.

בית המשפט העליון

- 843 כתבות משוייכות לתגית זו

ארכיון הכתבות על בית המשפט העליון

7     6     5     4     3     2     1


 

תגובות בנושא בית המשפט העליון
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.