תגיות ראשי > בג"ץ

בג"ץ

ערכאה משפטית ישראלית. קיצור של "בית דין גבוה לצדק". אינו בית משפט רגיל אלא מתכנס רק במקרים של טענות לעוול של הרשויות מצד אזרחי ישראל. בהרכבו יושבים שופטי בית המשפט העליון. יכול לדון גם בסוגיות שחורגות מתחומי בתי משפט הרגילים. בג"ץ הוא מוסד ייחודי במשפט הישראלי. החלטתו המשמעותית הראשונה היא פסק דין "קול העם" ב-1953 שעיגן את חופש הביטוי מול דרישות הביטחון. פסקי דין משמעותיים נוספים היו בעניין היתר שידורי טלוויזיה בשבת והכרה בגיור רפורמי וקונסרבטיבי. מעמדו של בג"ץ עלה עם השנים בעקבות ריבוי המחלוקות בחברה הישראלית בנוגע לשאלות ביטחון ודת ומדינה.

בג"ץ

- 1736 כתבות משוייכות לתגית זו

כתבות על בג"ץ מהשבוע האחרון

7     6     5     4     3     2     1


 

תגובות בנושא בג"ץ
הוסף תגובה

צילום תגובה
מאת:
נושא:
  בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.
הוספת תגובה
מאת:
נושא:
תוכן:
בשליחת תגובה אני מסכים/ה לתנאים הבאים:
אין לפרסם באתר תגובות המפרות הוראות כל דין ובכלל זה תגובות בעלות אופי מיני בוטה, תגובות מאיימות, גזעניות, מוציאות לשון הרע, מעודדות לביצוע הסתה, פוגעות בפרטיות, מזיקות, פוגעות ברגשות הציבור, מפרות זכויות קניין רוחני ותגובות בעלות אופי מסחרי ו/או מידע פרסומי. האחריות הבלעדית לתוכן התגובה הינה של כותב התגובה. וואלה שומרת לעצמה את הזכות למסור את פרטי כותב התגובה לכל גורם בהתאם לשיקול דעתה ושומרת לעצמה את הזכות לפרסם רק חלק מהתגובות ו/או למחוק תגובות שפורסמו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מהאמור בהוראה מהוראות תנאי השימוש באתר או בכל דין אחר.